Dit is de privacy statement van Konnekted (onderdeel van DaVinci Advies B.V.) met betrekking tot de website www.konnekted.nl.

Konnekted vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en houdt zich bij de verwerking van persoonsgegevens aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).

Met dit privacy statement leggen we uit welke persoonsgegevens we van jou verwerken en waarom, hoe we jouw privacy beschermen en welke rechten je hebt.

HOE KAN JE ONS BEREIKEN?

Konnekted
Hoogoorddreef 5
1101 BA Amsterdam
Postbus 22818
1100 DH Amsterdam

Telefoonnummer: +31 (0)2 05 50 37 50
E-mail: ln.detkennoknull@ofni
Website: https://www.konnekted.nl 

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ EN WAARVOOR?

Indien je onze website bezoekt, contact met ons opneemt via het demo aanvraagformulier, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Bezoek website: indien je onze website bezoekt, bewaren wij informatie over jouw recente bezoeken en jouw surfgedrag langs de verschillende onderdelen van onze website. Voor analysedoeleinden evalueren wij deze informatie om te begrijpen hoe bezoekers van onze website daarvan gebruik maken, zodat wij onze website intuïtiever kunnen maken.

Contact via het demo aanvraagformulier: indien je contact met ons opneemt via het demo aanvraagformulier op onze website, vragen wij de volgende persoonsgegevens: naam, e-mailadres, telefoonnummer (optioneel) en jouw bericht. Deze persoonsgegevens zijn nodig om jouw vragen te beantwoorden of contact met jou op te nemen en te onderhouden.

WELKE GRONDSLAG?

De verwerkingen in het kader van de hiervoor genoemde doeleinden hebben de volgende grondslag:

  • Indien je de onze bezoekt, heeft Konnekted een gerechtvaardigd belang om voornoemde persoonsgegevens te verwerken, te weten het optimaliseren van haar website.
  • Indien je via de website een demo aanvraag doet, heeft Konnekted een gerechtvaardigd belang om voornoemde persoonsgegevens te verwerken. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk om gemakkelijk contact met jou te op te nemen en te onderhouden.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Konnekted geeft jouw persoonsgegevens alleen aan derden voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering voor de in dit privacy statement omschreven doeleinden.

Wij kunnen jouw persoonsgegevens ook delen met derden indien wij op grond van een wettelijke verplichting gehouden zijn persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.

Jouw persoonsgegevens worden enkel opgeslagen op een server binnen de Europees Economische Ruimte.

HOE LANG BEWAREN WIJ JOUW GEGEVENS?

Bezoek website: gegevens in Google Analytics worden door Google standaard 26 maanden bewaard.

Contact via het contactformulier: de door jou verstrekte persoonsgegevens via het demo aanvraagformulier verwijderen wij binnen 6 maanden na het laatste contact.

HOE BEVEILIGEN WIJ JOUW GEGEVENS?

Om onze website en IT-systemen te beveiligen treft Konnekted alle passende technische- en organisatorische maatregelen om onrechtmatig gebruik, zoals onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging of verlies tegen te gaan.

WIJ GEBRUIKEN COOKIES OP ONZE WEBSITE

Konnekted maakt gebruik van cookies op haar website. Welke cookies wij gebruiken en voor welke doeleinden lees je in onze cookie statement.

WAT ZIJN JOUW RECHTEN?

Je mag je persoonsgegevens op elk moment inzien, laten aanpassen of verwijderen. Daarnaast heb je het recht op beperking van de verwerking en op overdraagbaarheid van jouw persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking. Daartoe kan je een verzoek indienen via de contactgegevens zoals onder ‘Hoe kan je ons bereiken?’ vermeld.

Wij streven ernaar zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen een maand na ontvangst van jouw verzoek te reageren.

HEB JE VRAGEN OF EEN KLACHT?

Voor vragen of klachten over dit privacy statement kan je contact met ons opnemen via de contactgegevens onder ‘Hoe kan je ons bereiken? Je hebt ook altijd het recht een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Konnekted bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

WIJZIGINGEN PRIVACY STATEMENT

Wij kunnen dit privacy statement wijzigen. De meest actuele en geldende privacy statement is steeds te vinden op onze website. Dit privacy statement is als laatste gewijzigd op 7 maart 2019.